Servizos

Os servizos ofrecidos pola Asociación poden clasificarse nas seguintes áreas:

  1. De carácter xeral:
   • Defensa da industria comarcal.
   • Circulares informativas de carácter periódico.
   • Información directa aos socios sobre subvencións, servizos, actividades, etc.
   • Información sobre a normativa estatal e autonómica referente ao comercio interior, industria, transporte, servizos, etc.
   • Axuda para a xestión de solicitudes de financiación e subvencións ás empresas en cada ámbito.
   • Xestión da formación para facela chegar a todos os recursos humanos.
   • Representación en organizacións institucionais e empresariais.
   • Interlocución coa Administración Pública e Organismos Oficiais.
  2. Formación:
   • Xestión de proxectos formativos.
   • Prospección das necesidades formativas da zona.
   • Programación, xestión e seguimento de cursos.
   • Organización de Seminarios e Xornadas.
  3. Asesoramento xurídico-laboral e fiscal:
   • Servizo xurídico-laboral:
    • Relacións laborais.
    • Convenio colectivo.
    • Contratos de traballo.
    • Subvencións de emprego.
    • Orientación e asesoría laboral.
    • Actualización laboral en materia de seguridade social.
   • Servizo fiscal-administrativo:
    • Información sobre actualización fiscal.
    • Incentivos.