Xunta Directiva

A Xunta Directiva da Asociación de Empresarios de Riveira compóñena os seguintes membros:

CargoNombre
PresidenteAntonio Miranda Blanco
VicepresidenteJuan Manuel Sampedro Santos
SecretarioManuel Garcia Casais
  
TesoureiroFrancisco Martinez Gude
Vocais

Javier Calvo Portela

Antonio Lijó González