AXUDAS REMUDA COMERCIO

Adxuntamos información relativa a subvencións para fomentar a remuda comercial en Galicia

SUBV. PARA UTILIZACION DE GRANITO, LOUSA E TELLA 2014

No Doga do 27/06/2014 publicáronse axudas para particulares e comunidades de propietarios que en xeral cubrirán o 30% dos custos totais subvencionables polo uso de granito, lousa e tella en obras d

Páxinas