CatÁlogo De EspectÁculos PÚblicos

Xov, 17/02/2005 - 01:00

O luns 20 de decembro de 2004 publicouse no D.O.G. nº 245, o Decreto 292/2004, de 18 de novembro, polo que se aproba o catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas da Comunidade de Galicia.