Cursos bonificados para trabajadores por cuenta ajena Autoescuela Miguel

Xov, 05/09/2013 - 10:46

A Autoescuela Miguel pon a disposición dos asociados da Asociación de Empresarios de Riveira, os seguintes cursos bonificados gratuítos, para traballadores en activo, que se van impartir no mes de setembro:
Obtención do Permiso clase CAMIÓN + CAP. MERCANCIAS
Reciclaxe do CAP. de MERCANCIAS e VIAXEIROS
Obtención do Permiso de Conducir (COCHE)
Obtención do Permiso de remolque (TRÁILER)
Curso de CARRETAS
A parte teorica e practica dos cursos celebrásese en fins de semana ou a última hora do día, nelas tratásense todos os contidos teóricos necesarios naqueles cursos que o exigan para a realización do exame ante a xefatura de tráfico ou de transportes.
DOCUMENTACIÓN:
. Para reservar a praza os alumnos deberán achegar a seguinte documentación: Anexo de participación (adxunto neste correo para os que queiran bonificar o curso), fotocopia do DNI e do permiso de conducir.
Un cordial saúdo

        Mariola Montemuiño Bretal 

Telefono de contacto. 981873256.