Protección xeral das persoas consumidoras e usuarias

Xov, 10/05/2012 - 12:24

Publicouse no DOG nº 69, do 11 de abril a lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias. Pode consultar o texto completo facendo click [aqui]