RevisiÓn Salarial HostelarÍa

Ven, 24/06/2005 - 02:00

Revisión salarial do convenio colectivo do sector de hostelaría. BOP de A Coruña do 13-06-2005.