SUBV. PARA UTILIZACION DE GRANITO, LOUSA E TELLA 2014

Mér, 16/07/2014 - 14:05
Arquivos adxuntos: 

No Doga do 27/06/2014 publicáronse axudas para particulares e comunidades de propietarios que en xeral cubrirán o 30% dos custos totais subvencionables polo uso de granito, lousa e tella en obras de rehabilitación e renovación. As tres convocatorias non son de concorrencia competitiva polo que se irán tramitando segundo se vaian presentando as solicitudes (prazo límite o 31/07/2014). Máis información nos archivos axuntos ou nas nosas oficinas.