VIDAL ARMADORES

AVDA. DA CORUÑA-18
15960 - RIBEIRA

tel: 981835697
fax: 981871487