últimas publicacións

Visita O Facebook De Viamare

Buscao en Facebook

Viamare Cca
e encontraras fotos, noticias tanto que sexas ou non de Viamare como un particular.

Convenio Con \la Caixa\

O pasado 23 de abril ás 12.30 h. da mañá na sede da Asociación de Empresarios de Riveira, levouse a cabo a firma dun convenio con \La Caixa\ que favorecerá aos seus máis de 400 asociados.

O Me Especializo O Me Muero

\O me especializo o me muero\

Convenio Colectivo De PerruquerÍas, Institutos De Beleza E Ximnasios 2006

B.O.E do 30 de Maio do 2006, da Resolución de 8 de Maio de 2006 da Dirección Xeral de Traballo pola que se dispón a inscrición no Rexistro e Publicación da acta de revisión salarial do conve

Tabla Salarial De Rematantes E Serradoiros De Madeira Da CoruÑa 2006

TABLAS SALARIAIS DO CONVENIO DE REMATANTES E SERRADOIROS DE MADEIRA E CALENDARIO LABORAL 2006

Novo Libro De Visitas BilingÜe

Resolución do 18 de maio de 2006, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se fai público o modelo do libro de visitas da Inspección de Traballo e Seguridade Social en versión bilingüe

300.000 Euros De Multa

Competencia multa ás grandes superficies por prácticas anticompetitivas..

Convenio Colectivo De Rematantes E Aserradeiros De Madeira Da CoruÑa

Visto o expediente do convenio colectivo do sector de
REMATANTES E SERRADOIROS DE MADEIRA (código convenio 1501235),

Retiro Traballadores

O 3% dos traballadores en idade de xubilarse terá que retrasar o seu retiro.

Páxinas