últimas publicacións

Reunión Xunta directiva

Onte as 21 horas reuneuse a Xunta directiva da Asociación de Empresarios de Riveira. 

solicitud Licenza pub

Aqui vos dejixamos os impresos para o cambio de licencia a pub. 

 

PERMISO Hosteleria. barras móviles en las fiestas

Para poder poñer unha barra na rúa tense  que solicitar en instancia xeral no concello de Riveira. 

Hai que presenta-la no día de mañan. 

Protección xeral das persoas consumidoras e usuarias

Publicouse no DOG nº 69, do 11 de abril a lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias.

Convenio colectivo asistencia e educación infanti

Publicouse no BOE o acordo referente ás táboas salariais e a nova redación do párrafo primeiro do artículo 2 do Convenio colectivo, de ámbito estatal de centros de asistencia e educación infantil:

Regulación Do Rexistro Galego de Comercio

Publicase no DOG nº84 do 3 de maio de 2012, o decreto 118/2012, do 20 de abril, polo que se regula o Rexistro Galego de Comercio, e que podedes ler no seguinte enlace.

Reformas Da Sanidade

Publicouse no BOE nº98, do 24 de abril de 2012 o "Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar  la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la cal

Páxinas