últimas publicacións

Domingos e festivos en que os establecementos comerciais poderán permanecer abertos durante ó 2014

Os domingos e festivos en que os establecementos comerciais poderán permanecer abertos ao público durante o ano 2014 son:

5 de xaneiro

12 de xaneiro

17 de abril

Reunión Xunta directiva

Onte as 21 horas reuneuse a Xunta directiva da Asociación de Empresarios de Riveira. 

solicitud Licenza pub

Aqui vos dejixamos os impresos para o cambio de licencia a pub. 

 

PERMISO Hosteleria. barras móviles en las fiestas

Para poder poñer unha barra na rúa tense  que solicitar en instancia xeral no concello de Riveira. 

Hai que presenta-la no día de mañan. 

Protección xeral das persoas consumidoras e usuarias

Publicouse no DOG nº 69, do 11 de abril a lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias.

Convenio colectivo asistencia e educación infanti

Publicouse no BOE o acordo referente ás táboas salariais e a nova redación do párrafo primeiro do artículo 2 do Convenio colectivo, de ámbito estatal de centros de asistencia e educación infantil:

Regulación Do Rexistro Galego de Comercio

Publicase no DOG nº84 do 3 de maio de 2012, o decreto 118/2012, do 20 de abril, polo que se regula o Rexistro Galego de Comercio, e que podedes ler no seguinte enlace.

Páxinas