últimas publicacións

Convenio Colectivo De PerruquerÍas, Institutos De Beleza E Ximnasios 2006

B.O.E do 30 de Maio do 2006, da Resolución de 8 de Maio de 2006 da Dirección Xeral de Traballo pola que se dispón a inscrición no Rexistro e Publicación da acta de revisión salarial do conve

Tabla Salarial De Rematantes E Serradoiros De Madeira Da CoruÑa 2006

TABLAS SALARIAIS DO CONVENIO DE REMATANTES E SERRADOIROS DE MADEIRA E CALENDARIO LABORAL 2006

Novo Libro De Visitas BilingÜe

Resolución do 18 de maio de 2006, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se fai público o modelo do libro de visitas da Inspección de Traballo e Seguridade Social en versión bilingüe

Retiro Traballadores

O 3% dos traballadores en idade de xubilarse terá que retrasar o seu retiro.

RevisiÓn Salarial HostelarÍa

Revisión salarial do convenio colectivo do sector de hostelaría. BOP de A Coruña do 13-06-2005.

RevisiÓn Salarial TintorerÍas

Resolución do 15 de marzo de 2005 -DOGA do 11 de abril de 2005.

Horarios De Apertura E Peche HostelarÍa

Orde do 14 de febrero de 2005 pola que se determinan os horarios de apertura e peche de espectáculos e establecementos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

CatÁlogo De EspectÁculos PÚblicos

O luns 20 de decembro de 2004 publicouse no D.O.G.

Páxinas